უკანონოდ გათავისუფლებულ მძღოლს სამსახურში აღადგენენ