ტრანსპორტის მუშაკთა საერთაშორისო პროფკავშირმა ქართველ კოლეგებს სოლიდარობა გამოუცხადა