“სოციალური პარტნიორობის გაძლიერება პროფესიული განათლების სფეროში“