სოციალური პარტნიორობის კომისიისთვის, საკითხებს სპეიციალურ შეხვედრაზე ამზადებენ