საჯარო მოხელეთა პროფკავშირის კრება დუშეთში

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით, ფუნქციონირება აღადგინა საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის დუშეთის რაიონულმა ორგანიზაციამ.

კრების მუშობაში მონაწილობას იღებდა ვაჟა ჩოხელი – რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ნუგზარ ჭინჭარაული – პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე, მანანა გელაშვილი – პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე. კრებას ასევე, ესწრებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ააიპ-ებში დასაქმებულები.

კრების მონაწილეებმა პროფესიული კავშირის დუშეთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ აირჩია ბექა ღარიბაშვილი – გამგებლის პირველი მოადგილე, თავმჯდომარის მოადგილედ თინათინ ცოცხალაშვილი . ფორმირებულ იქნა რაიონული ორგანიზაციის კომიტეტი და საკონტროლო-სარევიზიო კომისია. საკონტროლო-სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულია ირაკლი წიკლაური. დაისახა სამომავლო ამოცანები.

1