საქართველო საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომას მასპინძლობს