საქართველო რეგიონში ეკონომიკური უთანასწორობის რეიტინგის ლიდერია