საქართველოში 658 ათასი დაქირავებით დასაქმებულია და ისინი დასაქმებულთა 38%–ს შეადგენენ