„საქართველოს ფოსტა“ სახელმწიფოს ათასობით ლარით აზარალებს