საჯარო მოხელეთა პროფკავშირის პოზიცია "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონზე პარლამენტის ინიციატივასთან დაკავშირებით