საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში პროფკავშირული ორგანიზაცია დაფუძნდა

2015 წლის 17 აპრილს, გაიმართა საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინსტროს პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის დამფუძნებელი კრება. კრების მუშაობაში მონაწილეობდნენ სამინისტოროსა და მის სტრუქტურებში დასაქმებული მუშაკები (სულ 48 ადამიანი), ასევე ნუგზარ ჭინჭარაული – პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე და მანანა გელაშვილი – პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე.

შეკრებილებს პროფესიული კავშირის მიზნებსა და ამოცანებზე, პროფესიულ კავშირებში მიმდინარე პროცესებზე, პროფკავშირის წევრთა უფლებებსა და მოვალეობებზე ინფორმაცია ნუგზარ ჭინჭარაულმა მიაწოდა.

კრებაზე ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება სამინისტროს პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის დაფუძნების თაობაზე. გაიმართა არჩევნები. სამინისტროს პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ არჩეულია გიორგი ვეკუა, მოადგილედ ეკა ჯაფარიძე. არჩეულ იქნა პროფკავშირის კომიტეტის და საკონტროლო-სარევიზიო კომისიის შემადგენლობა. საკონტროლო-სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარედ არჩეულია ბათუ გურჯიძე .sajaro