საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში პროფკავშირული ორგანიზაცია დაფუძნდა