საქართველოს პროფკავშირების პოზიცია "ღირსეულ შრომის დღესთან" დაკავშირებით