საქართველოს პროფკავშირების პოზიცია ITUC–ის კონგრესის სესიაზე