საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ კიდევ ერთი უპრეცედენტო სასამართლო პროცესი მოიგო