საქართველოს პროფკავშირული მოძრაობის წინაშე მდგარი გამოწვევები ბრიუსელშიც გაჟღერდა