საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის რიგით VIII საანგარიშო ყრილობა