სასწრაფოს მძღოლები მერიის წარმომადგენლებს შეხვდებიან