სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება  (Amicus Curiae)  შრომით ურთიერთობებში ასაკის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნიშნით დისკრიმინაციის საკითხზე