საპილოტე პროექტი: “სტუდენტების სტაჟირება სოფლის მეურნეობის სექტორში“