სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა პროგრამის შეფასება

 

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის შეფასება.

 

გთხოვთ იხილოთ მომაგრბული დოკუმენტიjobs

 

monitorng-final