სამუშაოზე გარდაცვლილთა რიცხვი საოცარი სისწრაფით იზრდება