საერთაშორისო პროფკავშირების საპროტესტო ხმა ბათუმშიც გაისმა