საერთაშორისო პროფკავშირების გაერთიანება მსოფლიო ბანკისგან შრომის უფლებების დაცვის სტანდარტების გაზრდას ითხოვს