საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციის განცხადება უკრაინასთან დაკავშირებით