პროფკავშირების გაერთიანებამ 2016 წელს გაწეული სამუშაო შეაჯამა