პროფკავშირის დევნა და 100 ათას ლარიანი "ჯილდო" დასაქმებულთა უფლებების შემლახველისათვის. რა ხდება “საქართველოს ფოსტაში?“