პროფკავშირის დახმარებით სამსახურში კიდევ ერთი ადამიანი აღდგა