პროფკავშირებმა საქმე მოიგო, დაღუპული მუშის ოჯახი კომპესნსაციას მიიღებს!