პროფკავშირებმა და EMC-მ ვენეციის კომისიას მიმართეს