პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის 2015 წლის საპირველმაისო განცხადება