პროფკავშირების თავმჯდომარემ გაეროს ადგილობრივ კოორდინატორსა და სოციალურ პარტნიორებთან იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რომელსაც ქვეყანაში დასაქმებულები და პროფკავშირები აწყდებიან