პროფკავშირების გაერთიანება ქალთა კვირეულს აღნიშნავს

IMG_8546საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ოფისში, იმართება მრგვალი მაგიდა, თემა:‘’ მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის საქართველოს კანონმდებლობაში განსაზღვრის შესახებ“.
აღნიშნული კანონპროექტის შემუშავება განპირობებულია ქვეყანაში არსებული მძიმე დემოგრაფიული მდგომარეობის გათვალისწინებით. კანონპროექტი მომზადებულია საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტისა მიერ განხორციელებული პროექტის: “შეიმუშავე კანონი”ს ფარგლებში. ინიციატივის მიზანია, აღმოიფხვრას ხარვეზები, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობაში გვხვდება.
აღსანიშნავია რომ ამ დრომდე არ არის განსაზღვრული მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი, რაც, უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობის საერთო სურათზე. აღნიშნული კანონპროექტი საშუალებას მოგვცემს მრავალშვილიანი მშობლისათვის განისაზღვროს ისეთი სოციალური გარანტიები, როგორიცაა სამუშაოზე უპირატესი დარჩენის უფლება, ანაზღაურებადი შვებულების უპირატესად აღების უფლება, ზეგანაკვეთური შრომისა და მივლინებაში გაგზავნის აკღძალვა მისი თანხმობის გარეშე, დამატებითი უხელფასო შვებულება ან მოხედრხებული გრაფიკის შედგენა.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა კომიტეტი კანონის ინიცირებისათვის მიმართავს საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტს.