პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის პოზიციას, იუსტიციის მინისტრიც იზიარებს