პროფკავშირების გაერთიანება სახელმწიფოს მხრიდან ორსულთათვის აუცილებელი ვიტამინების უფასოდ გაცემას მიესალმება