პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ მონაწილეობა საერთაშირისო კონფერენციაში მიიღო