პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის კომიტეტის სხდომა "მინა"–ში