მძღოლებისათვის რა შედეგებს მოიტანს ახალი კანონპროექტი?