მორიგი საწარმოო შემთხვევა ,,საქართველოს რკინიგზაში"