მეტალურგ გამზარდიას სარჩელი სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა