მეტალურგიულ ქარხანაში თანამშრომელთა პროფკავშირული ნიშნით დევნა გრძელდება