"მასწავლებლები ადამიანის უფლებების კულტურის ამაღლებისათვის“