კომპანია RMG პროფკავშირთან დადებული შეთანხმების პირობებს არ ასრულებს!