ირაკლი პეტრიაშვილი საერთაშორისო პროფკავშირების გენერალური საბჭოს წევრად აირჩიეს