ინდუსტრიელთა გლობალური კავშირი ქართველი კოლეგების მხარდასაჭერად