ილია ვერძაძე: "ჩვენს საზოგადოებაში სოლიდარობის დეფიციტია"