თურქეთში ქართველი დასაქმებულების მდგომარეობას საქართველოს პროფკავშირები ადგილზე ეცნობიან