თბილისში სამსახურის მძებნელები ხშირად არ აქტიურობენ