თბილისი ქალთა საკითხებზე, საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს