ზესტაფონში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა პროფკავშირებსა და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს შორის თანამშრომლობით განხორციელდა