ევროპის პროფკავშირების განცხადება უკრაინაში შექმნილ სიტუაციასა და მისი მოგვარების გზებზე